Header
Header
Header
Header

Contact


Stichting 't Hooge Deelen
Viathou Peletier
Deelenseweg 53
7352 TB Hoenderloo

Tel: (06) 224 66 727
info@wetendwijs.nl

 Meer over mijzelf.
Ik leef vanuit mijn hart. Afgestemd op-, en opgegroeid in de natuur ben ik gegrond en geaard en heb mij hierdoor vooral spiritueel kunnen ontwikkelen. Door mijn kennis en kunde, mijn persoonlijke belangstelling voor zingeving in het leven, al wat ik altijd al heb geweten en de levenservaringen die ik heb opgedaan, heb ik leren schouwen. Vanuit mijn visie dat uiteindelijk alles energie is, wij in een Eenheidsveld leven, en wij als onderdeel van de natuur met de natuur resoneren, spiegelt de natuur wijsheid, synchroon aan ons eigen bestaan. De Bron van het Weten.Ik schrijf artikelen en ben bezig met een boek met daarin onder andere mijn levenservaringen, wat dit met mij gedaan heeft, en mijn visie op de toekomst. Ik houd mij bezig met bewustwordings activiteiten, natuureducatie en advies voor natuurbeheer en behoud. Woorden als analytisch, multidimensionaal menselijk schouwen, spiritueel en innerlijkweten passen bij mij. Gefascineerd door de plaats die de mens inneemt in de kosmos, heb ik Interesse in de oorsprong van hun wezen, de taak die zij heeft op Aarde en de krachten die werkzaam zijn achter het wereldtoneel. Dit deel ik graag met anderen.